8 BÀI HỌC CUỘC SỐNG MÀ CHỈ AI 99 TUỔI MỚI NHẬN RA, 1

8 BÀI HỌC CUỘC SỐNG MÀ CHỈ AI 99 TUỔI MỚI NHẬN RA
1. Không phải ngày nào cũng tốt đẹp nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong mỗi ngày.
2. Công việc của bạn không chăm lo bạn khi bạn ốm. Bạn bè và gia đình bạn sẽ làm điều đó.
3. Nếu một mối quan hệ buộc phải bí mật, bạn không nên ở trong nó nữa.
4. Chuẩn bị hơn mức cần thiết, rồi chấp nhận mọi thứ đến với mình.
5. Việc người ta nghĩ gì về bạn chẳng liên quan gì đến bạn cả. Cứ bơ đi mà sống!
6. Ganh tị chỉ tổ tốn thời gian. Hãy chấp nhận những thứ bạn đã có, không phải những thứ bạn nghĩ là mình cần.
7. Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn, trừ chính bản thân bạn.
8. Cuộc sống không đi kèm luôn suất cơm, nhưng nó vẫn là một món quà.
– ST –

5 thoughts on “8 BÀI HỌC CUỘC SỐNG MÀ CHỈ AI 99 TUỔI MỚI NHẬN RA, 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *