Hè đến nơi rồi Xoăn xít làm gì cho ngốt Búi tóc thì thắm mà xoã tóc thì loè xoè

Hè đến nơi rồi. Xoăn xít làm gì cho ngốt. Búi tóc thì thắm mà xoã tóc thì loè xoè. Có khi ngồi nc tóc che mắt lại bảo khinh nhau.
P/s: đủ 99 like là duỗi tóc, đủ 199 like là xuống tóc. ( mặc dù rất tiếc tóc và tiếc hơn là tiền làm tóc ??? )

2 thoughts on “Hè đến nơi rồi Xoăn xít làm gì cho ngốt Búi tóc thì thắm mà xoã tóc thì loè xoè”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *