Với loại bột rau đã sấy khô thì mình có thể làm được rất nhiều thứ hay ho tạo màu cho sợi mì làm bột nêm từ rau củ làm bột trang trí vv và mây mây

Với loại bột rau đã sấy khô thì mình có thể làm được rất nhiều thứ hay ho, tạo màu cho sợi mì, làm bột nêm từ rau củ, làm bột trang trí, …..vv và mây mây.
Trước đây để tán được rau thành bột như này chắc chỉ có mấy bố lang băm là giỏi nhất, quy trình làm khá phức tạp, mất thời gian và bị phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều.
Giờ thì giây tám là xong ?
Mình có hai cách tán bột rau một là sấy nhiệt nóng, cách hai là dùng Nitrogen để nghiền rau thành bột, không có cách nào hiệu quả hơn hay tốt hơn, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà áp dụng các kĩ thuật để làm bột.

2 thoughts on “Với loại bột rau đã sấy khô thì mình có thể làm được rất nhiều thứ hay ho tạo màu cho sợi mì làm bột nêm từ rau củ làm bột trang trí vv và mây mây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *